درباره‌ی ما

سایت "آسو" یکی از نهاد‌های وابسته به "بنیاد تسلیمی" است. این بنیاد در زمینه‌های متعددی از توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی تا آموزش و حفاظت از محیط زیست فعالیت دارد. 

«بنياد غيرانتفاعی تسليمی» به نام و یاد "عبدالحسین تسلیمی" و جمع همکاران او در شورای 9 نفره‌ی مدیران منتخب جامعه‌ی بهائی ایران، که به نام محفل ملّی بهائیان ایران شناخته می‌شد، تأسیس شده است. این 9 نفر به همراه دو مشاور در تاریخ 30 مرداد 1359 توسط گروهی، که خود را مأمور معرفی می‌کردند، دستگیر شدند و از آن تاریخ دیگر ردّ و نشانی از آنها به دست نیامده است. یکی از اهداف اصلی "بنیاد" شناخت و بررسی دلایل فرهنگی و اجتماعی بهائی‌ستیزی در ایران و کاوش برای یافتن شیوه‌های برون‌رفت از این چرخه و دستیابی به تفاهم است.

"بنیاد تسلیمی" سایت "آسو" را به امید ایجاد پایگاهی برای ارائه‌ی آثار پژوهشی (تألیف، ترجمه، سند، فیلم و تولید‌های چند‌رسانه‌ای) به منظور ترویج گفتگو و رواداری در سپهر عمومی فراهم کرده است.

نام "آسو" از ريشه‌ی کُردی و به معنای افق است. اميد دست‌اندر‌کاران سايت "آسو" اين است که با ارائه‌ی ديدگاه‌های گوناگون و در همکاری با همه‌ی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان، "افق" وسیع‌تری در روابط انسانی گشوده شود و زبان دوستی و رواداری جای خشونتی را که عليه همه‌ی دگرانديشان، و به ويژه بهائيان، در ايران ترويج می‌شود بگيرد.