محرومیت از آموزش و پرورش

دانشگاه پیام نور

Show Translation

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

[آرم دانشگاه]

دانشگاه پیام نور

حراست مرکزی

(حراست استان سیستان و بلوچستان)

تاریخ: 85/12/26

شماره: 401/850/13403/م/س و ب

پیوست:

 

[مهر]

محرمانه

 

 

 

[مهر]

دبیر خانه مرکز آموزشی پیام نور زاهدان

شماره 2/3                       تاریخ: 86/1/20

 

 

 

 

 

ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره 37870/ح/12/م مسئول محترم دفتر مرکزی حراست دانشگاه در خصوص عدم ثبت نام از دانشجویان بهایی و با عنایت به شروع ثبت نام فراگیران در روزهای آتی خواهشمند است دستور فرمائید تا از ثبت نام افراد بهایی در دوره های فراگیر جلوگیری بعمل آمده و لیست افراد متقاضی ثبت نام را جهت بهره برداری به این اداره ارسال نمایند. 

 

[امضا و مهر]

دفتر مرکزی حراست دانشگاه پیام نور

مسئول حراست دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

اداره حراست سیستان و بلوچستان

 

رونوشت:

 

ریاست محترم مرکز / واحد زابل              جهت اطلاع و اقدام

رابط محترم حراست مرکز  / واحد زابل     جهت اطلاع و اقدام

[دستخط پائین صفحه]

جناب آقای میر جهت اطلاع

[امضاء]

86/1/12

م/998

86/1/18

[دستخط حاشیه صفحه]

اصل مدیر محترم آموزش

[کپی [ناخوانا

[امضاء]

86/1/19

 

 

[PROVISIONAL TRANSLATION FROM PERSIAN]

[Translator’s notes appear in square brackets]

Date: 26/12/85 [17 March 2007]

Number: M/S&B/401/850/13403

Payam-e-Noor University

Central Security Office

Security Office of the Province of Sistan and Baluchestan

Islamic Republic of Iran

Ministry of Science, Research and Technology

 

[Stamp: Confidential]

 

 

[Stamp]

University Secretariat of Payam-e-Noor of Zahedan,

Number 2/3     Date 20/1/86 [9 April 2007]

 

 

 

 

 

Esteemed President of Payam-e-Noor University, Province of Sistan and Baluchestan

Greetings,

Pursuant to the letter, reference M/12/H/37870, from the university’s Central Security Office concerning the non-enrolment of Bahá’í students, given that the period of enrolment for Farageeran [students taking preparatory courses] is commencing in the next few days, please give the necessary instructions to prevent the enrolment of the Bahá’í applicants for the Farageeran courses and, furthermore, have the names of such applicants submitted to this Office for its use.  

[Signed and Sealed]

Central Security Office of Payam-e-Noor University

Person in Charge of the Security Office of the Province of Sistan and Baluchestan

Security Office of the Province of Sistan and Baluchestan

 

cc:

Respected Director of the Central Office Zabol Unit / for information and action

Respected Liaison of the Central Security Office Zabol Unit / for information and action

 

[Handwritten note at the bottom of the page:]

Mr. Meer, for your information

[signed]

12/1/86 [1 April 2007]

M/998

18/1/86 [7 April 2007]

[Handwritten note in the right margin of the page:]

Original [for] the respected Managing Director of Education

- Copy [illegible]

[signed]

19/1/86 [7 April 2007]

[Address provided]