کنترل و پایِش

دستور تهیه‌ی فهرست اسامی بهائیان توسط سفارتخانه‌های ایران

در مرداد سال ۶۰ دفتر معاونتِ فرهنگی و کنسولیِ وزارت امور خارجه، بخشنامه‌ای محرمانه و فوری به تمام نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج ارسال و آنها را موظف می‌کند اسامی تمامی بهائیان مقیم حوزه‌ی خود را با دقت تهیه و ارسال کنند. همچنین به آنها دستور داده می‌شود از تمدید گذرنامه بهائیان خودداری کنند.

Show Translation

 

 

 

اداره: دفتر معاونت فرهنگی و کنسولی

شماره: 10/4462-17/533

تاریخ: 1360/5/21

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

 جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

خیلی محرمانه- فوری-

 

 

بسمه تعالی

بخشنامه بکلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج

     از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه مسئولین نمایندگیها موظفند اسامی تمامی بهائیان مقیم حوزه آن نمایندگی و ضد انقلابیون بخصوص به اصطلاح دانشجویان را با دقت تهیه و ارسال نمایند. همچنین از تمدید گذرنامه این افراد خودداری فرموده و فقط برگه عبور داده شود.

            معاون امور فرهنگی و کنسولی

                     جواد منصوری

                        [امضاء]

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 49، سند شماره‌ی 8]

 

 

 

Highly Confidential and Urgent

Islamic Republic of Iran

Ministry of Foreign Affairs

 

 

 

 

Office of the Vice-Counsel for

Educational & Consular Affairs

Num. 17/533-10/4462

Date: 21/8/1981

 

 

 In His Name the Exalted

Memorandum to all Agencies of Islamic Republic in Foreign Lands

 

Effective, as of the date of this memorandum, all agency authorities in foreign offices are duty bound to carefully collect and send the names of all the Bahá’ís, and anti-revolutionaries, specifically the so called “students”, living in their jurisdiction. You should, moreover, refuse to renew passports of these individuals, and issue only transit visas.

 

Vice-Consul for Education and Consular Affairs

Javad Mansuri 

Source:      Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P.49, Document Number 8.