محرومیت از آموزش و پرورش آزار و اذیت

تعرض به جلسات درسی بهائیان

در پی هجوم گسترده‌ی مأمورین به خانه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی بهائیان در چند صد نقطه از ایران در هفتم مهرماه  1377، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با ارسال نامه‌ای به سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، به مغایرت این امر با قانون اساسی اشاره می‌کند.

Show Translation

تعرض به جلسات درسی بهاییان

بسمه تعالی

  شماره      300-77
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی                                    تاریخ   1377/8/17
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران                                                    

 

با سلام

    نامه‌ای که خطاب به حضرت‌عالی در خصوص مراجعه مأمورین به منازل و مراکز

خصوصی درسی بهاییان و ضبط و توقیف وسایل آموزشی آنان نوشته شده است،

ارسال می‌گردد.

    چگونگی امر و مبنا و توجیه قانونی این اقدام جداگانه از وزارت اطلاعات و دادگاه

انقلاب اسلامی تهران استعلام شده است که امیدوارم پاسخ لازم را بدهند، ولی به

هرحال به نظر می‌رسد با توجه به سابقه امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح

موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست هر دو با حضرت‌عالی است مناسب است

تکلیف چنین موضوعی از لحاظ فرهنگی و امنیتی در شوراهای مزبور تعیین شود و

دستورالعمل روشنی برای مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود از لحاظ قانون اساسی اگر اعمال

آموزشی صورت گرفته از سوی این گروه که مدعی‌اند ده سال ادامه داشته و علتش

هم ممنوعیت آنان از دستیابی به آموزش عالی است، توطئه علیه نظام محسوب نشود،

این‌گونه اقدامات با قانون اساسی مغایرت دارد و به هر حال تشخیصی موضوعی این امر

به لحاظ حساسیت امر در شأن شورای عالی امنیت ملی است که امید است با درایت و

نگرش همه جانبه تصمیم روشن و قابل دفاعی اتخاذ نماید.

 

 

                                                   حسین مهرپور

                                               مشاور رییس جمهور و

                                رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

In the name of God, the Sublime

 

Number: 77-300

 

Date: November 8, 1998

His Holiness Hojjat  al Eslam, Mr. Khatami

 

The President of the Islamic Republic of Iran

 

Greetings

    The letter, written and addressed to your highness regarding search and seizure of  Baha’i homes and private educational centers and confiscation of all training materials and equipment  by authorised officials, has been sent  to you.

    An inquiry has already been communicated to the Ministry of Intelligence and the Islamic Revolutionary Court regarding the circumstances surrounding this matter, including its background and legal justifications, to which we hope to receive the necessary response. However, due to the history of this issue at the Supreme revolutionary Cultural Council and its review and evaluation by the members of the Supreme National Security Council, both spearheaded by your excellency, it would be expedient to finalize this issue both from the cultural and security stand points by the said Councils such that clear guidelines may be issued to the relevant authorities. Thus, on this basis the educational activities of this group which, they claim, has been ongoing for the past ten years (due to their prohibition in accessing higher education), would no longer be considered conspiratorial and in opposition to the regime based on Iranian constitution. In any case, due to the sensitivity of the situation, the resolution of this matter which should lead to a final decision falls within the jurisdiction of the Supreme National Security Council. It is hoped that a judicious, credible and comprehensive decision can be agreed upon.

 

 

Hussain Mehrpour

Advisor to the President and the Chairman of the committee for monitoring the implementation of the constitution