اخراج از شغل دولتی

اخراج فرهنگیان بهائی در آذربایجان شرقی

این متن در اواخر بهمن 58 در روزنامه‌ی اطلاعات درج شده و حاکی از اخراج 153 نفر از کارکنان و فرهنگیان اداره‌ی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی است. بنا بر این خبر حدود 50 نفر از آنها به علت باور به آیین بهائی اخراج شده‌اند و صریحاً قید شده که اگر دین اسلام را بپذیرند به کار فراخوانده خواهند شد.

Show Translation

به اتهام همکاری با ساواک و بهاییگری

153 نفر از آموزش و پرورش

آذربایجان شرقی اخراج میشوند

 

تبریز- مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گفتگویی با خبرنگار اطلاعات اعلام کرد که 153 نفر از کارکنان و فرهنگیان این اداره تصفیه خواهند شد. دکتر نیری‌وند مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: طی این هفته 30 تن از فرهنگیان همکار ساواک منحله و حدود 50 نفر از فرهنگیان که بهایی هستند، از آموزش و پرورش استان تصفیه خواهند شد. وی افزود این تصفیه با بررسی و دقت کامل صورت میگیرد. همچنین 73 نفر دیگر از آنان قبلاً تصفیه و برکنار شده اند که شامل همکاران ساواک از میان دبیران و آموزگاران بوده اند.  دکتر نیری‌وند اضافه کرد در صورتی که بهایی‌ها دین اسلام را بپذیرند مجددا به‌کار فرا خوانده خواهند شد و در غیر اینصورت برای بررسی پرونده به دادگاه انقلاب تبریز معرفی می‌شوند.

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 61 سند شماره‌ی 13]

Charged with Cooperation with SAVAK [Former Iranian intelligence & counter-intelligence agency] and Practicing Bahá’ísm

153 individuals are discharged from Eastern Azerbaijan

Department of Education

 

Tabriz - Director General of Eastern Azerbaijan Department of Education declared in an interview with Ettelaat reporter that 153 of its employees and educators would be cleansed.  Dr. Nayyeri-vand, Director General of Eastern Azerbaijan stated: “This week 30 of the academic accomplices of the dissolved SAVAK, and about 50 academics who are Bahá’ís will be cleansed from the Department of Education of the State [Eastern Azerbaijan].”.  He further added that this cleansing will take place with careful investigation and complete diligence.  Likewise, another 73, who comprise SAVAK accomplices among teachers of high schools and elementary schools, have already been cleansed and removed.  Dr. Nayyeri-Vand added that in case the Bahá’ís accept the religion of Islam, they would be called back to their jobs, otherwise, their case would be referred to the Revolutionary Court of Tabriz for investigation.

 

 

Source: Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P.61, Document Number 13.