کنترل و پایِش

حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی رسمی و غیررسمی

در شهریور 1377 رئیس دفتر ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از او خواست که با توجه به اهمیت حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی رسمی و غیررسمی، به ویژه بهائیان، گروهی شامل نمایندگان قوه‌ی قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و چند متخصص این مسئله را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.

Show Translation

بخش هفتم / اقلیت‌ها

599

 

بسمه تعالی

                                                        شماره     7089-77

 تاریخ   1377/6/17

           حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی                                                        

          دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی           

                                                 

 

         با سلام 

         نامۀ شمارۀ  156-77  مورخ 77/6/14 هیأت پیگیری و نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی،

     موضوع مسایل مربوط به حقوق اجتماعی اقلیت‌های رسمی و غیر رسمی مذهبی به ویژه

     فرقه ضاله بهاییت، که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد، به استحضار ریاست

     محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: 

 

                                                       «جناب آقای دکتر روحانی

                             نظر به اهمیت موضوع و لزوم حل اساسی آن لازم است

                      سریعاً با حضور آقایان شوشتری و مهرپور و نمایندگان قوه

                         قضایی و وزراتخانه‌های اطلاعات و کشور و چند صاحب نظر

                           دردآشنا در دبیرخانه بررسی و نتیجه جهت تصمیم‌گیری به من

                    یا شورای عالی امنیت ملی ارایه شود. منتظر اقدام هستم.»

 

                                                                                                             سید محمدعلی ابطحی   

                                                                                             از طرف محمدرضا تابش 

 

رونوشت:

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری

وزیر محترم کشور همراه با تصویر

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای درّی نجفآبادی

وزیر محترم اطّلاعات همراه با تصویر

- حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری همراه با تصویر

- جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

Section 7/ Minorities

599

 

In the name of God, the Sublime

 

Number: 77-7089

Date: 1377/6/17 (September 9, 1988)

His Eminence Hujjat’ul’Islam Dr. Rouhani

Secretary of the Supreme National Security Council

 

Greetings,

The letter No. 77-156 dated 77/6/14 of the committee for Monitoring the Implementation of the Constitution, regarding civil rights of the recognized and unrecognized minorities, in particular, the misguided Baha’i sect was brought to the attention of the President a copy of which is herewith attached. He specified the following:

 

"Dr. Rouhani,

Given the importance of the issue and the crucial need for its conclusive resolution, it is essential to review the matter on an urgent basis in the presence of Mr. Shooshtari and Mehrpoor, the representatives of the Ministries of Justice, Intelligence and interior and a few supportive experts in the Department of Secretariat and submit the outcome to me or to The Supreme National Security. Council so that an ultimate decision may be made. I await the result of your action."

 

Seyed Mohamad Ali Abtahi

For Mohamad Reza Tabesh

 

Copy:

Hojat’u’l Islam Mr. Mosavi Lari

Minister of interior, copy attached

Hojat’u’l Islam Mr. Dorri Najaf-Abadi

Minister of Intelligence, copy attached

Hojat’u’l Islam Mr. Shooshtari

Minister of Justice, copy attached

Dr. Mehrpour

Advisor to the President and head of the committee for monitoring the implementation of the 

Constitution