محرومیت از آموزش و پرورش مصادره‌ی اموال و املاک

ضبط و توقیف وسایل آموزشی بهائیان

در این نامه، رئیس دفتر ریاست جمهوری در آبان سال 1377 به دبیر شورای عالی امنیت ملی اطلاع داد که به دستور رئیس جمهور، موضوع ضبط و توقیف وسایل آموزشی بهائیان بررسی و نتیجه جهت پیگیری و اقدام به شورای عالی امنیت ملی اعلام شود. این نامه به هجوم گسترده‌ی مأموران امنیتی به خانه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی بهائیان در هفتم مهر 77 اشاره دارد که در این جریان، تعداد زیادی از وسایل و امکانات آموزشی و کمک آموزشی بهائیان ضبط گردید.

Show Translation

                        وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی                                  

                         602                                       

                                    بسمه تعالی

 

 
     شماره    9903_77
حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی    تاریخ   1377/8/25
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی     

        

           با سلام

          نامۀ شمارۀ 300-77/م مورخ 77/8/17 هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون

اساسی و ضمیمه آن، موضوع ضبط و توقیف وسایل آموزشی فرقه بهاییان، که تصویر

آن به پیوست ارسال می‌گردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت

فرمودند:

 

              «جناب آقای دکتر روحانی

              قرار شد مسأله به طور رسمی مورد بررسی و ارزیابی قرار

        گیرد و هر چه زودتر نظر جامع به شورای‌عالی ارایه شود.

            دستور پیگیری و تسریع را صادر فرمایید.»

                                                                                                

                                                                                            سید محمدعلی ابطحی

 

        رونوشت:

       - جناب آقای دکتر مهرپور

        مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی                            

 

The difficult task of monitoring the implementation of the Constitution

602

 

In the name of God, the Sublime

 

Number: 77-9903 

Date: 1377/6/17 (November 16, 1998)

Hujjat’ul’Islam Dr. Rouhani 

Secretary of the Supreme Council for National Securi                                   

 

Greetings:

The letter No.77-300 dated 17/8/77 of the committee for Monitoring the Implementation of the Constitution and it’s attachment regarding seizure and confiscation of the training materials of the Bahá’í sect, was brought to the attention of the President, a copy of which is herewith attached, stating:

 

“Dr. Rouhani,

It was decided that the issue be formally reviewed and evaluated and a comprehensive  opinion be submittedt to the Supreme Council as soon as possible. Please order a follow up expeditiously.”

 

Seyed Mohamad Ali Abtahi

 

Copy:

Dr. Mehrpour

Advisor to the President and Chairman of the committee for Monitoring the implementation of the Constitution