نقض حقوق اقتصادی اخراج از شغل دولتی

اخراج از شغل دولتی

براساس این سند، سرپرست امور اداری شرکت پالایش نفت آبادان در پاسخ به نامه‌‌ی درخواست برقراری مستمری یک شهروند بهائی به نام علی شعاعی، اعلان می‌کند که نامبرده در تاریخ ۱۳۶۱/۰۸/۰۱ به دلیل باورهای مذهبی از شرکت مذکور، اخراج و به انفصال دائم از خدمت دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، محکوم شده بنابراین هر گونه برقراری مجدد مستمری وی، فاقد وجاهت قانونی است.

Show Translation
 

                        [آرم شرکت ملی نفت ایران]

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

             شرکت پالایش نفت آبادان (سهامی خاص)

          تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۱۳          

     شماره: ااپ ن آ/ ت ا/۷۵۴۴

 

بسمه تعالی

 

آقای علی شعاعی کارگر سابق شماره ۱۴۲۸۷۹

نشانی: شیراز- روبروی مرکز پیاده- کوچه زیرجد- فرعی اول- پلاک ۴

 

با سلام؛

      عطف به نامه مورخ 1386/01/27 جنابعالی [به] عنوان مقام ریاست جمهوری مبنی بر برقراری

مستمری باطلاع میرساند، شما طبق بند 11 ماده 20 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و

موسسات دولتی وابسته به دولت از تاریخ 1361/08/01 بعلت عضویت در فرقه بهائیت به انفصال دائم از

خدمت دولتی و موسسات وابسته به دولت محکوم و از خدمت در شرکت معاف گردیده اید.

      با توجه به مراتب بالا برقراری مجدد مستمری، وجاهت قانونی ندارد.

 

                                                                                            رحمت ا...رحیمی  [امضا]

                                                                       سرپرست امور اداری شرکت پالایش نفت آبادان

                                                                         

 

 

تلفن : آبادان 9-2229802 و (ناخوانا) دورنگار- تهران 6152423

آدرس: پالایشگاه آبادان، حاشیه اروند رود، صندوق پستی 555- کد پستی 73165

 

[Emblem]

National Iranian Oil Products
Refining & Distribution Company

Abadan Oil Products Refining Company (Limited)

Date:  13/05/1386  [5 August 2007]

Number:  AABN1/T1/7544

 

 

 

 

 

 

 In the Name of God              

 

Mr. Ali Shoaie, former employee, number 142879

Address: [Provided]

 

Greetings,

With reference to your letter dated 27/01/1386 [16 April 2007], addressed to the esteemed presidency of the Islamic Republic of Iran in connection with resuming your pension, it is hereby conveyed that, in accordance with Paragraph 11 of Article 20 of the Restructuring of Human Resources Act for government ministries and establishments associated with the government, you have been permanently removed from your government position and any establishment associated with the government as of 01/08/1361 [24 October 1982], owing to your membership in the sect of Bahá’ísm, and have been exempted from serving in the company.

In light of the above explanation, any renewal of your pension arrangement is not legally admissible.

 

Rahmatollah Rahimi [Signed]

Administrative Supervisor, Abadan Oil Products Refining Company

 

 

[Address and Telephone Numbers]