نقض حقوق اقتصادی کنترل و پایِش

ممانعت از صدور جواز کسب

این سند نشان می‌دهد که برابر با ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اداره نظارت بر اماکن عمومی شهر تهران به رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان‌های تابعه از صدور مجوز جهت فعالیت شهروندان بهائی در رسته‌های شغلی حساس مانند نشر کتب و جراید، جواهر و طلاسازی، هتلداری، کافی نت و در راستای اجرای احکام شرع در رسته‌های شغلی مشروط به طهارت مانند رستوران‌داری، فروش مواد غذایی و شیرینی فروشی ممانعت شده است. همچنین از فعالیت بهائیان در مشاغل با درآمدزایی بالا، جلوگیری و فقط با صدور مجوز کسب در بعضی رسته‌های شغلی با درآمد متعارف، موافقت شده است.

Show Translation
[آرم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]

[آرم ج ا ا]

جمهوری اسلامی ایران

شماره  1314/2/22

تاریخ    86/1/19

پیوست    دارد

 

از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ا. تهران - اداره نظارت بر اماکن عمومی

به: فرماندهان محترم انتظامی شهرستانهای تابعه - روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی

موضوع: بررسی صلاحیت افراد گروهکی و فرق ضاله بهائیت                                     (مُهر: فاکس شد)

سلام علیکم

      با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، به استناد دستورالعمل واصله از ریاست محترم پلیس

اطلاعات و امنیت عمومی ناجا - نظارت بر اماکن عمومی( بشماره 14/30/5/2/31 مورخه 85/12/21 ) و

با عنایت به افزایش مراجعات وابستگان به فرقه ضاله بهائیت جهت اخذ پروانه کسب و حضور موجه و قانونی

آنها در جامعه اصناف پس از اخذ پروانه ، ضروری است بمنظور کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت آنان و حتی

المقدور جلوگیری از حضور وسیع آنان در سطح صنوف حساس و مهم و سازمانهای صنفی و همچنین افراد

گروهکی متقاضی پروانه کسب ضمن مدنظر قرار دادن موارد ذیل برابر دستورالعمل شماره 14/30/7/100

مورخه 82/2/17 (کمیسیون بررسی نهائی) که نوع پرونده های قابل طرح در کمیسیون را مشخص می نماید

اقدام گردد.

الف) فرق ضاله بهائیت:

1) نسبت به شناسائی افراد بهائی شاغل در صنوف و جمع آوری آمار به تفکیک ( میزان پراکندگی ، نوع رسته

     شغلی ) اقدام نمایند.

2) از فعالیت آنان مشاغل بادرآمد زائی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته های

      شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد.

3) از صدور مجوز فعالیت برای افراد مذکور در رسته های شغلی حساس( فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادیت،

     نظیر جراید و نشریات ، جواهر و طلاسازی و ساعت و چاپخانه داران، و گراورسازان، موسسات

     توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران کتابفروشان، مسافرخانه داران، هتلداران، آموزشگاههای خیاطی،

     عکاسی و فیلمبرداری، گیم نت، رایانه، کافی نت) جلوگیری بعمل آورند. 

4) در راستای اجرای احکام شرعی برای پیروان فرقه ضاله بهائیت جهت فعالیت در رسته های شغلی مشروط

    به طهارت (1- تالارهای پذیرائی 2- رستورانت و سلف سرویس 3- اغذیه فروشان و مواد غذائی 4-

    چلوکباب و چلوخورشت 5- قهوه خانه 6- فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت 7- بستنی و آبمیوه

     و نوشابه 8- قنادی و شیرینی فروشی 9- کافی شاپ، پروانه صادر نمیگردد.

 

بسمه تعالی         
 [ناخوانا] اداره اماکن- ثبت و[ناخوانا]

 86/3/2                            

[ناخوانا]                                   

    

 

[Emblem of the Islamic Republic of Iran Police]

[Emblem of the Islamic Republic of Iran]

Number: 1314/2/22

Date: 86/1/19

[9 April 2007]

Enclosure:  With enclosure

 

 

From:  The Public Intelligence and Security Force F.I.I. Tehran—Public Places Supervision Office

To:  Esteemed Commanders of County Police Forces—Heads of the Public Intelligence and Security Force;

Subject:  Review of the eligibility of individuals belonging to small groups and the perverse sect of Bahá’ísm.

 

Greetings,

May peace be upon Muḥammad and His family! With respect, and based on the instructions received from the Head of the Public Intelligence and Security Force (NAJA)—Public Places Supervision Office (number 14/30/5/2/32, dated 85/12/21 [12 March 2007]) and with due attention to the increase in the number of requests from the perverse sect of Bahá’ísm to obtain work permits and their rightful and legal presence in the crafts industry once they have acquired their work permit; it is necessary, for the benefit of the ongoing monitoring and supervision of their activities and in order to halt—as much as possible—their extensive presence throughout sensitive and important craft organizations and also individuals from small groups requesting work permits, for measures to be taken with due consideration for the below points based on instruction number 14/30/7/100, dated 82/2/17 [8 May 2003] (Final Review Commission), which determines the cases to go before the Commission.

a. Perverse Bahaist Sect;

1. Take measures to identify Bahá’í individuals working in craft businesses and collect statistics broken down by (their distribution and type of occupation)

2. Their activities in high-earning businesses should be halted, and only those work permits that would provide them with an ordinary livelihood should be allowed.

3. Issuing of [work] permits for the activities of the mentioned individuals in sensitive business categories (culture, propaganda, commerce, the press, jewellery and watchmaking, coffee shops, engraving, the tourist industry, car rentals, publishing, hostel and hotel management, tailoring training institutes, photography and film, [illegible] Internet, computer sales and Internet cafés), should be prevented.

4. In accordance with the religious canons, work permits will not be issued to the followers of the perverse Bahaist sect in business categories related to Taharat [cleanliness] (1. catering at reception halls, 2. buffets and restaurants, 3. grocery shops, 4. kebab shops, 5. cafés, 6. protein [poultry] shops and supermarkets, 7. ice cream parlours, fruit juice and soft drinks shops, 8. pastry shops, 9. coffee shops)