اخراج از شغل دولتی

اخراج یک آموزگار بهائی

این سند نشان می‌دهد که به حکم ریاست اداره آموزش و پرورش آباده یک آموزگار بهائی به نام عبادالله باقری به دلیل اعتقادات مذهبی از تدریس، منع و از کار اخراج شده است. پیشتر همین نهاد از خدمات و تلاش این شهروند بهائی در انجام وظیفه‌ی مقدس آموزش قدردانی کرده بود.

Show Translation

شماره 34763/2

تاریخ 58/12/5

پیوست .........

[آرم شیر و خورشید]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده

 

 

 

 

 

 

          آقای عباد اله باقری آموزگار دبستان قشقائی

          با توجه باینکه کتباً اعلام داشته اید که دین رسمی شما بهائی است طبق دستور شماره 

          4839 - 58/9/21  اداره کل امور حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش‌‌‌‌‌وپرورش از تاریخ 

          58/8/28 بخدمت شما خاتمه داده میشود از تاریخ فوق هیچگونه سمتی در این

          اداره ندارید  /ص

                                        رئیس اداره آموزش‌‌‌‌‌وپرورش‌انقلاب اسلامی آباده- ناجی [امضا]

          گیرنده رونوشت

          اداره کل آموزش‌‌‌‌‌وپرورش استان فارس جهت استحضار بانضمام عین پرونده کارگزینی نامبرده و

          سایر مدارک لازم جهت اقدام.

          دائره حسابداری جهت اطلاع و خودداری از پرداخت حقوق نامبرده

 

 

    17

130- 1

 

 

(Emblem)

Ministry of Education and Training

Office of Education and Training of the Province of Abadeh

No. 34763/2

Date: 58/12/5

(Feb 24, 1980)

Attachment:....

 

 

 

Mr. Ebadullah Bagheri, Teacher in Ghashghaii Primary School

As you have indicated, in writing, that your official religion is Bahá’i therefore in accordance with Instruction no. 4839 – 58/9/21 [Dec 12, 1979] of the Office of Legal and parliamentary Affairs of the Ministry of Education and Training, from the date of 58/9/21 [Dec 12, 1979], your services are terminated. From the this date you have no further role in this office. /S

Chairman of Office of Education and Training of Islamic Reveolution of The Province of Abadeh [signature]

 

Copies to:

- General Office of Education and Training of Fars Province for

information including the original employment dossier of the above

named individual and other related documents required for action.

- Accounting Section for information and suspension of further payment

of salary to the above named individual.

 

 

 

 

 

     

1312                                     عباداله باقری (دست‌نویس)

11          

 [مهر- ناخوانا]

[آرم شیر و خورشید]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه آباده

شماره 711/8

تاریخ 37/4/10

پیوست .......

               

آقای عباداله باقری

با توجه به گزارش رسیده نظر باینکه سال تحصیلی 36-37 کوشش و فعالیت

شما در انجام وظیفه مقدسی که بعهده دارید خوب و رضایت بخش بوده است

بدینوسیله از زحمات شما قدردانی میشود /ص

                                    رئیس اداره آموزش‌‌‌‌‌‌وپرورش منطقه آباده - (ناخوانا)

                                                                        [امضا]    

گیرنده رونوشت

دبستان قشقائی      

 

16

1-130        

 

 

(Emblem)

 

 

 

(Emblem)

Ministry of Education and Training

Office of the Education and Training of the Area of Abadeh

 

 

No: 711/8

Date: 37/4/10

(July 1,1978)

Attachment...

 

 

 

Mr. Ebadullah Bagheri:

Referencing the received report, since in the school year 36-­37 your performance in carrying out your sacred duty has been well regarded and satisfactory, we take this opportunity to express our gratitude.

 

Head of the Office of Education and Training of the area of Abadeh

[Signature]

 

Copy:

Ghashghai Primary School

 

 

 

 

9 / 09 / 2016 - پوران موسوی
بسیار ممنو ن و سپاس از شما برای انتخاب این کتابها وتشکر از آقای عرفان ثابتی برای زحماتی که می کشند و این کتابها را ترجمه می کنند . این ارزشمندترین کار است . درود برشما ..