محرومیت از آموزش و پرورش

اخراج یک دانش‌آموز بهائی

این سند نشان می‌دهد که از ثبت نام یک دانش‌آموز بهائی به نام جمال ثابت سروستانی در کلاس چهارم دبیرستان مجتمع آموزشی توحید شیراز صرفاً به دلیل اعتقادات دینی، ممانعت شده است. سرپرست دبیرستان، این دانش‌آموز را از نظر اخلاقی و تحصیلی، تأیید ولی او را به دلیل بهائی بودن از مدرسه اخراج می‌کند‌.  

Show Translation

                          [آرم ج. ا. ا.]

                    جمهوری اسلامی ایران

                  وزارت آموزش و پرورش

          اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

          اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

                   مجتمع آموزشی توحید

 

                       بسمه تعالی

      شماره   2638

      تاریخ   11/ 5/ 61

      پیوست  ...........

 

 

 

 

 

                                                            

   گواهی میشود:

          آقای جمال ثابت سروستانی دارندۀ شناسنامه شماره 83

   صادره از شیراز متولد 1344 در سال تحصیلی 1360

   در کلاس سوم تجربی دبیرستان پسرانه به تحصیل اشتغال داشته

   و درخرداد ماه 1361 با معدل 15/80 (پانزده و هشتاد صدم)

   قبول شده است.

 

   این گواهی طبق در خواست نامبرده جهت ثبت نام در مدارس صادر

   و هیچگونه ارزش دیگری ندارد.

                                

                                 از طرف سرپرست مجتمع آموزشی توحید 

                                                مرزبان راد 

                                              [ امضا- مهر]

 

                   بسمه تعالی

   بدینوسیله تأئید می‌گردد که از نظر اخلاقی

   ثبت نام دانش آموز جمال ثابت سروستانی

   در مدارس دیگر بلامانع است. در ضمن نامبرده وابستگی

   به گروهکهای سیاسی نبوده و معتقد به فرقه بهائیت می‌باشد.

و به علت اعتراف و اعتقاد به این فرقه از این مدرسه از طرف سرپرست دبیرستان

اخراج گردیده‌اند.                                                   [ امضا- مهر]

 

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 134 سند شماره‌ی 28]

[Emblem of the Islamic Republic of Iran]

The Islamic Republic of Iran

Ministry of Education

Board of Education of the Province of Fars

Department of Education of District 2 of Shiraz

Towheed Educational Complex

 

No: 2683

Date: 61/5/11 (2/8/82)

Attachment:........

 

In His Exalted Name,

 

This is to certify that:

Mr. Jamal Sabet Sarvestani, holder of ID No. 83 issued in Shiraz, born in 1344 (1965) was enrolled  in the third grade of Empirical Sciences branch of high school for  boys ,in the academic year of 1360 (1981) and has passed his courses successfully with a score of 15.8 (Fifteen point eight) in the month of Khordad of 1361 ( June 1981). 

This certificate is issued at his request for school enrollment and has no other value.

 

For Head of Towheed Educational Complex,

Marzban Rad

(Signature and stamp)

 

 

In His Exalted Name,

We affirm that in so far as his moral conduct is concerned, the enrolment of the student, Jamal Sabet Sarvestani in other schools is admissible. The above-mentioned person is not affiliated with any political group and is a follower of the Baha’i sect. Due to his admission of belief in this sect, he has been expelled from this school.

For: High school Superintendent

(Signature and stamp)

 

 

{Source: The Genocide and suppression of Religious Minorities in Iran (second volume) page 134 document No. 28}