نقض حقوق اقتصادی مصادره‌ی اموال و املاک

توقیف سرمایه و درآمد یک تاجر بهائی

این سند نشان می‌دهد که به دستور «نماینده‌ی دادستان انقلاب در امور ادارات و کارخانجات آذربایجان شرقی»، سرمایه و درآمد حاصل از فروش کالای یک تاجر بهائی به نام عنایت‌الله عزیزی به دلیل اعتقادات مذهبی او، مصادره و توقیف شده است.

Show Translation

             [آرم جمهوری اسلامی]

           جمهوری اسلامی ایران

       دادسرای انقلاب اسلامی تبریز

 

شماره....164/61/4

تاریخ ....61/4/15

پیوست...................

             تلفن 51- 38750

           جنب بازداشتگاه تبریز

 

 

           شرکت دارو پخش شعبه تبریز- آقای دکتر ...[ناخوانا]

           طبق مذاکره تلفنی با آقای دکتر مطهری در تهران آقای عنایت

           اله عزیزی مقداری شیر خشک وارد نموده است چون نامبرده بهائی 

           میباشد مقتضی است عین حکم را بتهران جهت توقیف پول شیر خشک 

           های مشارالیه را تا اطلاع ثانوی ارسال دارید. 

 

                                         نماینده دادستانی کل انقلاب در امور ادارات و 

                                         کارخانجات استان آذربایجان شرقی

                                                            [مهر- امضا]

 

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی ۱۳۸، سند شماره‌ی ۳۱]

 

 

[Islamic Republic emblem]

The Islamic Revolutionary Court of Tabriz

Telephone: 38750-51

 

No:…164/61/4

Date: 1361/4/15 (06/07/1982)

Attachment: ..........

 

Darou Paksh Company, Tabriz Branch- Dr.… (Illegible)

According to the telephone conversation with Dr. Motahari in Tehran, Mr. Enayat‘u’llah Azizi has imported some milk powder. As the said person is a Baha’i, it is deemed advisable that, pending further notice, the original court judgment be forwarded to Tehran so that the proceeds from the milk powder may be confiscated.

 

Representative of the chief prosecutor of the Islamic Revolution

in charge of the Management of Offices and Industries in East Azerbaijan Province

Stamp and signature

 

 

{Source: The Genocide and Suppression of Religious minorities in Iran (second volume) page138, document No. 31}