قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها نقض حقوق اقتصادی

جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی بهائیان

طبق این سند، در25 اسفند 1387،  پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان (اداره نظارت بر اماکن عمومی) به فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان به طور محرمانه ابلاغ کرده است که به منظور جلوگیری از گسترش حضور شهروندان بهائی در صنوف و سازمان‌های صنفی، از فعالیت ایشان در مشاغل با درآمدزایی بالا، ممانعت و فقط با اشتغال ایشان در مشاغل با درآمد متعارف موافقت شود. همچنین از تسلط و پیشرفت بهائیان در شغلی خاص جلوگیری کرده تا توان رقابت اقتصادی از مسلمانان گرفته نشود. برای پیشبرد این هدف می‌توان از کمک امت حزب الله، نیروهای بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌ها بهره گرفت. 

Show Translation
بسمه تعالی

[آرم نیروی انتظامی

جمهوری اسلامی ایران]

طبقه بندی: محرمانه

شماره: 45 /4 /2914

تاریخ: 25 /12 /87

پیوست:

 

از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف. ا. استان کرمان (اداره نظارت بر اماکن عمومی)

به: فرماندهی محترم انتظامی  شهرستان رفسنجان- پاوا                                    تأییدیه دورنگار (دست‌نویس)

موضوع: بهائیت 

سلام علیکم

          با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، در پاسخ به شماره 2954/14/3/7038 مورخه 87/7/8 همانطور

که طی دستورالعملهای متعدد اعلام گردیده، به منظور جلوگیری از حضور وسیع وابستگان فرقه

ضاله بهائیت در سطح صنوف و سازمانهای صنفی،از فعالیت آنان در مشاغل با درآمد زایی بالا

جلوگیری و صرفا" در رسته های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت و

توجه شود که تلسلط و برتری در هر شغلی را پیدا ننمایند؛ تا عملا" توان رقابت از سایر افراد مسلمان

گرفته نشده و تصمیم سازیک شغل نشوند و تجمع تعدادی از وابستگان این فرقه ضاله در یک محل

تبعاتی را برای جامعه اصناف در پی دارد لذا به رؤسای اتحادیه ها و سازمانهای صنفی و مبادی

ذیربط اطلاع رسانی کافی انجام تا از خرید املاک و مستغلات در یک مکان نزدیک به هم توسط

آنان جلوگیری و از گسترش اعضای این فرقه در یک صنف و شغل و بازارچه ممانعت و در این

راستا رؤسای اتحادیه ها توجیه و از مساعدت امت حزب ا.. و بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی و

سایر دستگاهها نیز استفاده گردد.

 

                                                                             رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف. ا. استان کرمان

                                                             سرهنگ پاسدار   از طرف                                         دانایی

                                                                                        سرهنگ ۲    حمید سلطانی      (امضا)

 

 

 

 

           Classification:  Confidential

           Number:  2914/4/45

           Date:  87/12/25

                     [15 March 2009]

 

 

  [Emblem]

 

 

 

In the Name of God

 

 

 

 

   

 

From:  The Public Intelligence and National Security Force F.A.[A.] of Kerman Province (Public Places Supervision Office)[1]

To:  Esteemed Commanders of Police Forces of Rafsanjan—PAVA [The Public Intelligence and National Security Force]

Subject:  Bahaism

Greetings,

Peace be upon Muḥammad and His descendents!  In response to [a letter] number 2954/14/3/7038, dated 87/7/8 [29 September 2008], as has been communicated through many instructions, in order to prevent the extensive presence of the adherents of the perverse Bahaist sect in trades and trade organizations, and their activities in high-income businesses, they should only be allowed to have enough income to survive, so that they do not obtain high positions in any business, take away competitive power from individual Muslims, and become the decision makers in a trade. The congregation of a number of the followers of this perverse sect in one area will have consequences for the trade business.  Therefore, the heads of the unions and relevant trade organizations should be sufficiently informed to prevent them [Bahá’ís] from purchasing properties and real estate near each other in one location. The members of this sect should be prevented from having extensive presence in any one trade, business, or market place.  The heads of the unions should be instructed on this matter and request assistance from Hezbollah, Basij, Society for the Promotion of Islam, and other organizations.

 

Head of Public Intelligence and Security Forces F.A.[A.] of Kerman Province

Colonel of Islamic Revolutionary Guards, Danaie

On behalf of Colonel Danaie, Colonel Hamid Soltani ​[Signed]

 

 

[1]  [“Edare-ye Amaken”:  reportedly responsible for the enforcement of accepted moral codes in places of work and other offices.]

 

 

 

 

15 / 10 / 2016 - نورالدین مهدیزاده
نمونه خیلی روشن هیتلر بود چکار کرد در حال حاظر اقتصاد دنیا در دست کلیمیان کنترل میشود انسانها متعصب برنامه‌ریزی عیرعقلانی زیاد طرح واجرای نمودند که باعث روشن شدن حقایق گردیده