کنترل و پایِش

برخورد ميرحسين موسوى با بهائيان

با توجه به گزارش‌های واصله به دولت در زمینه برخورد با پیروان آیین بهائی، میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت در بخشنامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، سیاست دولت را این چنین اعلام می‌کند که با افراد جاسوس مطابق قوانین، برخورد قاطع صورت گیرد ولی هیچ کارگزار نظام مجاز نیست تا فردی که جاسوسی یا محرومیت از حقوق اجتماعی و قانونی‌اش توسط راجع ذی صلاح تأیید نشده، از این حقوق محروم نماید.

Show Translation

بخش هفتم /اقلیت‌ها

631

بسمه تعالی

                                                                                  شماره           4462-11
                                                                                   تاریخ       1367/11/12

            

              بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی،  

              نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسر کشور   

 

              نظر به این که مطابق گزارش‌های واصله در دستگاه‌های اجرایی انسجام لازم برای

         برخورد با فرقه ضاله بهاییت وجود ندارد، علیهذا با توجه به موافقت ریاست محترم

         جمهوری لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب

         اسلامی، استانداری‌های سراسر کشور روش زیر را به عنوان سیاست رسمی دولت به

         مورد اجراگذارند.

              با افراد جاسوس مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع صورت گیرد و در مورد دیگر

         شهروندان دارای هر عقیده‌ای که باشند با عنایت به قسمت اخیر اصل 23 قانون اساسی

         به عنوان شهروند عادی مقررات و تسهیلات موضوعه اعمال و در مورد عقاید ایشان

         روش اصلاح‌گرانه به کار گرفته شود. هیچ یک از مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری

         اسلامی ایران مجاز نیست افرادی که جاسوسی و یا محرومیت‌شان از حقوق اجتماعی و

         قانونی و تشخیص مراجع ذی‌صلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته از حقوق اجتماعی و

         قانونی محروم نماید.

              طبیعی است مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی

         تنها اقلیت‌های دینی هستند که در حدود قانون در انجام مراسم دین خود آزادند و در

         احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر اساس آیین خود عمل می‌کنند.

 

                                                                                          میرحسین موسوی   

                                                                                             نخست وزیر

 

                                                                                                                                      

Section 7/ Minorities

631

 

In the Name of God, the Sublime

Number: 4462-11

Date: 12/11/1367 (5/12/1988)

 

Directive to all Ministries, agencies, Government Organizations, Institutions of the Islamic Republic and Nationwide Municipalities

 

According to the reports received by the executive agencies, the mandatory consistency in dealing with the misguided sect of Bahaism does not exist. Therefore, with the president’s consent, the following official government policy is to be implemented by all ministries, agencies, government organizations, Institutions of the Islamic Republic and nationwide municipalities.

The individuals who are spies must be dealt with decisively according to the laws and regulations. In dealing with other citizens with any beliefs, based on statuary provisions cited in the latter part of Article 23 of the constitution, they should be considered as ordinary citizens and a rehabilitation approach should be applied with regards to their beliefs. None of the officials of the Islamic Republic of Iran is allowed to deprive individuals from their social and civil rights before their charges of espionage or exclusion from social and civil rights are proven by competent authorities and a sentence is issued.

Naturally, in accordance with Article 13 of the constitution, the Iranian Zoroastrians, Jews and Christians are the only official (recognized) religious minorities who, within the limits of the law, are free to practice their religion in terms of their personal conduct and religious teachings.

 

Mir Hossein Mousavi,

Prime minister