مصادره‌ی اموال و املاک

مصادره اموال بهائیان روستای کتا

این سند نشان می‌دهد که کلیه‌ی اموال بهائیان روستای کتا از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد در 29 فروردین 1373 به حکمِ حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی یاسوج و با تأیید نماینده رهبری، مصادره شده است. اما چند سال بعد، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان کهگیلویه و بویر احمد در نامه‌ای خطاب به ریاست دادگستری استان با یادآوری حکم فوق، اعلام می‌کند از جمله‌ی این اموال، املاک بهائیان روستای مذکور بوده که هم‌چنان در تملک تعدادی از بهائیان ساکن روستا است پس برابر مفاد حکم صادره، نسبت به تحویل و این املاک به ستاد اجرایی فرمان امام اقدام شود.

Show Translation
              بسمه تعالی                رضوان الله تعالی علیه  
     ستاد اجرائی فرمان حضرت امام تاریخ
     (اموال در اختیار ولی‌فقیه) شماره
نمایندگی استان کهگیلویه و بویر احمد پیوست

 

 

 

 

 

           جناب آقای مژدهی پور

           ریاست محترم دادگستری کل استان کهگیلویه بویر احمد

 

           سلام علیکم

                   احتراما ؛ به استحضار میرساند که به موجب حکم 1658 مورخ 73/1/29 حاکم شرع شعبه

          اول دادگاه انقلاب اسلامی یاسوج و تأئید نماینده محترم مقام معظم رهبری (زیده عزه) کلیه اموال

          بجای مانده از بهائیان فراری واقع در روستای کتا از توابع شهرستان بویر احمد مصادره گردیده است

          از جمله این اموال مقادیری از املاک بهائیان بشرح لیست پیوست در اختیار عده دیگری از بهائیان

          ساکن روستا می‌­باشد که حسب مفاد حکم صادره بایستی نسبت به تحویل و تحول این املاک به

          نماینده ستاد اقدام نمایند. خواهشمند است به پاسگاه انتظامی میمند دستور فرمائید نسبت به تحویل

          مال الاجاره به مسئول شورای اسلامی روستا آقای فرهاد توسلی نژاد اقدام و همچنین نسبت به خلع

          ید متصرفین فعلی (بهائی) و تحویل به افراد متقاضی اقدام لازم معمول دارند. قبلاً از همکاری و

          مساعدتی که در زمینه معمول می‌دارید کمال تشکر و سپاسگزاری به عمل می‌آید.

 

                                                                 با آرزوی توفیقات الهی

                                                                  احمد شریف فرد (امضاء)

                از طرف (دست‌نویس) رئیس نمایندگی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (رض) در فارس

                                                                و کهگیلویه و بویر احمد

          176/307 /ن (دست‌نویس)                         

          79/7/26

          رونوشت:

                   فرماندهی محترم پاسگاه انتظامی میمند جهت اطلاع و همکاری با مسئول شورای اسلامی

          روستای کتا .

                   جناب آقای فرهاد توسلی نژاد مسئول شورای اسلامی روستای کتا جهت اطلاع و اقدام لازم .

(دست‌نویس ناخوانا)......................................................جهت اقدام و رسیدگی رسید (امضاء)

                                                                                                           79/7/27          

 

                   آدرس: شیراز- خیابان قصرالدشت- نبش بلوار مطهری (زرگری سابق)                                                        

 

 

 Not legible

 Imam’s Decree

“All belongings are in the disposal of the Supreme Leader”

Representative of the province of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad

 

No:

Date:

Enclosure:

 

Mr. Mojdehi poor,

Chief Justice, province of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad

 

Peace be upon you,

 

You are being respectfully notified that pursuant to the warrant No. 1658 dated 73/1/29 (18/4/94) issued by the justice of the primary court of the Islamic Revolution of Yasouj and as confirmed by the representative of the Honorable Supreme Leader (May His Glory increases by day), all the abandoned assets of the Baha’is who have fled the village of Kata, one of the surrounding villages of Boyer Ahmad province, are expropriated. These assets include certain properties that are currently in the possession of other Baha’is of the village, the list of which is attached, and are to be taken over and delivered to the representative of the court according to the provisions of the issued warrant.

Please direct the police station of Meymand to proceed with securing and delivery of the said properties to the responsible agent of the Islamic Council of the village, Mr. Farhad Tavasoli Nejad. Furthermore take necessary action in seizure   of the properties from the current occupants (Baha’i) and their delivery to the relevant applicants. Your co-operation and assistance in this matter is much appreciated in advance.

 

Wishing you Divine Grace,

 

Ahmad Sharief -fard

On behalf of the Chairman of the Executive Committee implementing the Command of His Holiness Imam) Mercy of God be upon Him) in Fars and Kohgiluyeh and Boyer Ahmad - Signature

 

NAA76/37

76/7/26 (18/10/97)

 

Copy:

Police Chief of the Meymand, police station, for information and cooperation with the person in charge of the Islamic Council of Kata village.

Mr. Farhad Tavasoli Nejad, in charge of Islamic Council of Kata village for information and necessary measures

 

Not legible sentence with signature and date.

 

Address: Shiraz, Ghasro-dasht Street. Next to Motahari Blvd (former Zargari)