«زنی که بیش از حد مطالعه می‌کرد»

زنی که بیش از حد مطالعه می‌کرد از مشهورترین آثار بهیه نخجوانی است که آن را با الهام از داستان زندگی «طاهره قرّه‌العین» نوشته و مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. 

 

خانم نخجوانی در مصاحبه‌ی تصویری زیر، که به مناسبت انتشار این کتاب در سال ۲۰۱۵ انجام شده، انگیزه‌ی خود از نوشتن این رمان و محتوای آن را شرح می‌دهد.